Er flyet forsinket, kan du være berettiget til erstatning

19. maj 2018

Hvis flyet er mere end 3 timer forsinket, vil du have mulighed for, at få erstatning.

Der er dog en række kriterier for hvornår du kan få erstatning: Forsinkelsen skal være på mere end 3 timer, start eller slutdestination skal være i EU, og årsagen skal ikke være krig, terror, generel strejke eller dårlig vejr.

Så når du oplever en forsinkelse, bør du allerede i lufthavnen tage fat i flyselskabet, i gaten eller ved en informationsstand, og bede om en skriftlig erklæring vedr. forsinkelsen og årsagen hertil. Denne erklæring kan blive af betydning for det senere forløb.

Dine rettigheder som passager

Udover at have ret til ny flybillet hvis flyforsinkelsen udvikler sig til en aflysning, så har du også ret til gratis mad og drikke, gratis telefonopkald så du kan orientere dine venner/familie/kolleger om forsinkelsen, og ved længere forsinkelse kan du også have ret til, at få refunderet udgifter til transport til og fra lufthavnen, såvel om dækning af hotelovernatning.

Der er visse vejledende takster for størrelsen på de udgifter du kan få refusion for:

80-100 kroner til morgenmad
100-125 kroner til frokost
125-150 kroner til aftensmad

Du kan også risikere betydelige merudgifter i forbindelse med en flyforsinkelse, som du muligvis også kan have krav på, at få dækket. Du kan komme for sent til et dyrt arrangement, ex. en tur i helikopter, som du misser. Det vil være op til retten at vurdere hvilke omkostninger, som flyselskabet skal dække, men de fleste flyselskaber vil nok ikke uden videre betale for ekstraordinære udgifter, hvorfor du skal gå rettens vej.

Erstatningens størrelse

Der er standard takster for hvor meget erstatning du kan få udbetalt:

Flyvninger på 1.500 kilometer eller kortere: 250 euro
Flyvninger mellem 1.500-3.000 kilometer: 400 euro
Flyvninger over 3.500 kilometer til destinationer uden for EU: 600 euro

Sådan henter du flyerstatningen ind på kontoen

For at hente din flyforsinkelse erstatning bør du først rette henvendelse til flyselskabet, og vedhæfte rejse-dokumenterne, såvel som kopi af identifikationspapirer. Flyselskabet kan være op til 8 uger om at svare, og hvis svaret er, at de vil udbetale erstatning, kan der igen gå meget lang tid før der reelt sker en udbetaling.
Du kan så vælge at true med advokat, og se om det virker. Hvis ikke, bør du oprette en sag ved Trafikstyrelsen. Det kan igen tage ret lang tid, og kan igen ende med at flyselskabet trækker i langdrag, uanset at Trafikstyrelsen giver dig medhold.

Sluttelig bør du så involvere en advokat, og omkostninger til denne vil blive dækket af flyselskabet, såfremt du du får medhold. Men hvis du har baseret sagen på en vunden sag i Trafikstyrelsen, vil du være på sikker grund if orhold til at tage denne risiko.

Alternativt kan du frit overdrage kravet til erstatningsfirmaer, der for en % -del af erstatningen tager sig af, at hente pengene til dig.